Poker Norgesmesterskapet

Blodkreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt leukemi, myelomatose (benmargskreft), Myeloproliferative sykdommer (MNP), stamcelletransplantasjon eller annen blodkreftrelatert sykdom, samt pårørende til disse.


Foreningens formål er å være til støtte og drive likepersonarbeid for overnevnte grupper. Gjennom medlemsmøter, medlemsblad og nettside skal vi formidle informasjon om fremskritt og nye behandlingsmetoder til medlemmer og andre.


Behovet for foreningen er stor, særlig fordi mange føler behov for støtte og samtale med andre som gjennomgår og har gjennomgått samme behandling. Foreningen arbeider særlig for å drive likepersonarbeid og å være et trygt samlingspunkt for mennesker i samme situasjon.


Blodkreftforeningen er assosiert medlem i Kreftforeningen og samarbeider tett med avdeling for blodsykdommer på Rikshospitalet og andre sykehus.

NORSK POKERFORBUND

Norsk Pokerforbund er en interesseorganisasjon for norske pokerspillere, som har vært med å legge til rette for legaliseringen av poker i Norge. Forbundet ble stiftet 22. mars 2013, under scratchmania code bonus Norgesmesterskapet i poker i Dublin. I dag består styret av Sigurd Eskeland (leder), Bjørn-Erik Glenne, Pål Skjønberg Løvik, Kjetil Flåten og Susanne Cappelen.


«Norsk Pokerforbund er glade for å være en bidragsyter i dette historiske Norgesmesterskapet, og er trygge på at norske pokerspillere vil få servert et arrangement i verdensklasse.»  


Tidligere Nyheter Og Resultater - Sjekk ut tidligere historikk fra det opprinnelige Norgesmesterskapet i Poker, avhold i 2015-2016.

© Copyright 2018 growthkungfu - All Rights Reserved