Pot Odds Og Outs 

Merk: Denne guiden omhandler outs og potodds, og er nybegynnervennlig. Men alle kan ha nytte av en liten oppfriskning.

Etter at min interesse for poker har økt de siste årene, har jeg også lest noen bøker om spillet.
Da særlig Dan Harrington sine bøker, som tar for seg alt fra live - til online turneringer på alle plan. Det begynner å bli en stund siden jeg leste disse bøkene, men noe som tok meg opp veldig var delen med potodds og outs. Dette er jo visse ting som går gjennom hodet før man skal folde eller calle en et bet. Selv ble jeg utrolig mye mer bevisst på dette, og lagde i den sammenheng en liten tabell for å illustrere hvor mange outs man har på hvilken hånd, og hvor mange prosent man har på å hitte draget sitt på turn og river.

For nybegynnere: Dette er naturligvis et kart som viser hva sannsynligheten for at du treffer etter floppen er delt ut.
F.eks. der det står Flush draw+ Gut shot(inside straight draw) har man 12 outs. For å sette dette kan man sette det i praksis ved å si at du får delt ut:  
Kh JhDu flopper 4h 10h As. 


Når dette skjer online eller live, ser man fort at man både har et gutshot og et flushdraw.

Her kommer outs inn i bildet. Outs er rett og slett hvor mange mulige kort det er som kan fullføre hånden din. Spiller man på et fullt bord er det naturlig å trekke fra et par, siden det er sannsynlig at 1-2+ av kortene befinner seg blant motstanderne. Ok; hvilke kort kan hjelpe hånden din? Enhver Q gir deg straight, og alle hjerter gir deg flush. Det er 14 av hver "farge" i en kortstokk, og 4 av hjerterne har du allerede sett. Altså er det 10 igjen som kan gi deg en flush. Det er også 3 Q igjen, men husk at en av dem er hjerter, slik at vi ikke teller den 2 ganger. Vi har da 10+2 = 12 forskjellige kort som kan gi deg enten flush, eller en straight, og i tabellen under ser man at man har 45% sjanse for å hitte dette på turn eller river sammenlagt.

OK, MEN HVA HAR DET MED POTODDS Å GJØRE!????


Jo, det har alt med potodds å gjøre. For å beskrive dette på best mulig måte er jeg nødt til å ta et eksempel. Du har hånden over, og trenger å vite om du skal calle. Poten er på 20, og du må calle $50 for å fortsatt være med. Man regner ut i hodet sånn ca. hva forholdene mellom de 2 summene. Da tar man 50/120 = 0,42. Forholdet er 4,2:10, eller 42:100. Du vet at du har 45% sjanse på å treffe. Dette er med andre ord, om man ikke er en supertight spiller, en verdig call. Hvorfor? Jo, fordi i det lange løp så er sjansen på å vinne poten, større enn risken.
 

Håper noen fikk nytte av mitt første blogginnlegg, som ble litt mer til en type guide :-|

© Copyright 2018 growthkungfu - All Rights Reserved